Ciężar twierdzenia i ciężar dowodzenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciężar twierdzenia i ciężar dowodzenia-opracowanie - strona 1 Ciężar twierdzenia i ciężar dowodzenia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

CIĘŻAR TWIERDZENIA (inaczej ONUS PROFERENDI) I CIĘŻAR DOWODZENIA
Ciężar dowodzenia ma dwojakie znaczenia:
1.Strona ma obowiązek przedstawić sądowi twierdzenie o fakcie (może ono być niekorzystne dla 2-ej strony). Gdy druga strona kwestionuje takie twierdzenie to spoczywa na drugiej stronie ciężar oświadczenia.Jeżeli uaktywnia się ta druga strona twierdzenia. Np:Powód domaga się zasądzenia 20 tys z tytułu umowy sprzedaży. Pozwany realizuje ciężar twierdzenia- twierdzi, iż wręczył powodowi 20 tysFakt. Wówczas na powodzie spoczywa ciężar oświadczenia- nie, nie wręczył 20 tys. Gdy ktoś twierdzi coś o fakcie to realizuje ciężar twierdzenia a gdy ktoś zaprzecza temu twierdzeniu to realizuje ciężar oświadczenia.
Onus probandi czyli ciężar dowodu- art.6 K.C., art.232 KPC te artykuły mają zbliżony sens. Jaka jest między nimi relacja?
art 232- wyraża on ciężar dowodu w znaczeniu procesowym. Chodzi o regułę iż to strony mają obowiązek wskazywania na fakty (twierdzenia o faktach) oraz mają wskazać źródła dowodowe i środki dowodowe w celu uzyskania informacji o tych faktach - więc to nic innego jak równy rozkład obowiązku pomiędzy strony postępowania.
Wyjątkowo od ciężaru dowodu w zn. proc. może odstąpić sąd przeprowadzając dowód z urzędu art.232 zd.2.
S.Najw.--sędzia przeprwadza dowód z urzędu wyjątkowo gdy w grę w chodzi ochrona interesu publicznego. Np: sędzia podejrzewa że jest smowa stron, gdy jedna ze stron w ogóle nie radzi sobie.
W postępowaniu przed sądem gospodarczym- sędzia w uzasadnieniu do wyroku musi uzasadnić dlaczego przeprowadził dowód z urzędu - brak uzasadnienia prowadzi do nieważności pstępowania.
Art.6 K.C.- Ciężar dowodu w znaczeniu materialno-prawnym; na stronie spoczywa ciężar udowodnienia faktów z których wywodzi skutki prawne. Sporne jest mimo że art6 jest ulokowany w K.C. to czy ma charakter proc. czy materialno-pr. Wg. Doleckiego- z jednej strony stwierdza że jest to przepis materialno-pr. a z 2-ej że ma zn. dla postępowania jurysdykcyjnego a czasami nie zajmuje żadnego stanowiska . Gdy jest to przepis materialno-pr. to stosuje się go wtedy gdy właściwe jest pr. polskie wskazane przez normy kolizyjne pr. prywatnego a gdy proces. charakter to stosuje się ten przepis na podstawie jednostronnej normy kolizyjnej procesowej- lex fori processualis.
 
Niezależnie od powyższych klasyfikacji, strony mogą ustalić umownie na kim spoczywa ciężar udowodnienia określonego faktu.
Od lat 30-ych zeszłego wieku nieustannie utrzymuje się teza iż w polskim prawie wykluczone są tzw. umowy dowodowe. --strony w nich ustalają że na określoną okoliczność nie będzie przeprowadzany dowód albo nie będzie przeprowadzany określony dowód.( taka umowa dowodowa jest dla sędziego niewiążąca).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz