Prawo handlowe-test 18

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe-test 18 - strona 1 Prawo handlowe-test 18 - strona 2

Fragment notatki:

Za przedsiębiorcę możemy uznać podmiot, który: Prowadzi działalność gospodarczą, Prowadzi działalność wytwórczą w rolnictwie,
Dokona choćby jednej czynności, która przyniesie mu zysk.
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może być: Spółka cywilna, która prowadzi działalność gospodarczą,
Każda spółka cywilna, Wspólnik spółki cywilnej. Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą może być: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, Spółka cywilna,
Żaden z w/w podmiotów. Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej spółka cywilna: Jest przedsiębiorcą, ale tylko wtedy, gdy zatrudnia pracowników,
Zawsze jest przedsiębiorcą, Nie jest przedsiębiorcą . Osoba fizyczna może podjąć działalność: Po zgłoszeniu działalności do rejestru przedsiębiorców,
Po zgłoszeniu działalności do ewidencji działalności gospodarczej, Po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności gospodarczej. 83str. Art.14 usdg Przedsiębiorca może podjąć działalność: Po złożeniu wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców,
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców powinien złożyć niezwłocznie po podjęciu działalności gospodarczej, Po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. (wyjatek spółka kapitałowa w organizacji , może podjąć dział. Przed uzyskaniem wpisu) art. 14 usdg Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej konieczne jest wykonywanie prac wymagających szczególnych uprawnień zawodowych przedsiębiorca obowiązany jest:
Posiadać takie uprawnienia, Zapewnić wykonywanie tych prac przez osoby, które takimi uprawnieniami się legitymują, art.19 usdg Nie ma w tym zakresie żadnych obowiązków, ponieważ jedynie pracownik ponosić może odpowiedzialność za wykonywanie takich prac mimo braku uprawnień. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej stanowi o zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej: Tylko przez przedsiębiorców będących podmiotami krajowymi, Przedsiębiorców będących pod krajowymi i przedsi będących podmiotami zagranicznymi, art.13 usdg Tylko przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie montażu urządzeń elektrycznych powinien: Posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe,
Posiadać odpowiednie umiejętności praktyczne,

(…)


Za przedsiębiorcę możemy uznać podmiot, który:
Prowadzi działalność gospodarczą,
Prowadzi działalność wytwórczą w rolnictwie,
Dokona choćby jednej czynności, która przyniesie mu zysk.
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może być:
Spółka cywilna, która prowadzi działalność gospodarczą,
Każda spółka cywilna,
Wspólnik spółki cywilnej.
Według ustawy o swobodzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz