Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

note /search

Test gospodarka komunalna

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2667

UOKiK przysługuje: apelacja do sądu ochrony konkurencji i konsumentów odwołanie do sądu ochrony...

Test II gospodarka komunalna

 • Uniwersytet Gdański
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1183

handlowego mogą tworzyć wszystkie typy spółek Odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK wnosi się do: sądu ochrony...

Kontrola sądowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1960

. Sad ubezpieczeń społecznych może orzekać merytorycznie. 2.Sąd Ochrony konkurencji i konsumentów Sąd...

System organów państwowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

: -sądy, -Krajowa Rada Sądownictwa, -Trybunał Konstytucyjny, -Trybunał Stanu, -Sąd Ochrony Konkurencji...

Organizacja ochrony konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1897

w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów 3) orzeczenia Sądu Apelacyjnego w sprawach dotyczących...

Istota gospodarki komunalnej

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680

sama czy na podstawie uchwały organów gminy (tak Sąd Antymonopolowy, teraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, SOKiK...