Test gospodarka komunalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test gospodarka komunalna - strona 1

Fragment notatki:

I
Gospodarka komunalna polega na:
wykonywaniu zadań własnych
wykonywaniu zadań zleconych
obie odpowiedzi są prawidłowe
Prezes UOKiK jest:
naczelnym organem administracji państwowej
centralnym organem administracji rządowej
centralnym organem administracji samorządowej
Ustawy PZP nie stosuje się do zamówień, których wartość:
nie przekracza równowartości 15.000 euro
nie przekracza równowartości 14.000 euro
nie przekracza równowartości 130.000 euro
nie przekracza równowartości 5.000.000 euro
Kary pieniężne przewidziane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów:
mają charakter kar obligatoryjnych
mają charakter praw fakultatywnych
obie odpowiedzi są prawidłowe
Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez:
przedsiębiorcę zależnego
grupę kapitałową
związek przedsiębiorców
Uprawnienie do zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje:
przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników
przedsiębiorcy zatrudniającemu mniej niż 5 pracowników
każdemu przedsiębiorcy bez względu na fakt zatrudniania pracowników
O wyborze formy gospodarki komunalnej decyduje:
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
wojewoda jako organ nadzoru
Od decyzji Prezesa UOKiK przysługuje:
apelacja do sądu ochrony konkurencji i konsumentów
odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsumentów
środki prawne wzruszania decyzji przewidziane w KPA
odwołanie do Prezesa Rady Ministrów
Grupowe wyłączenie porozumień spod zakazu praktyk antykonkurencyjnych następuje w drodze:
umowy międzynarodowej
rozporządzenia Rady Ministrów
decyzji Prezesa UOKiK
uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
Samorządowy zakład budżetowy:
nie może prowadzić działalności poza sferą zadań użyteczności publicznej
może prowadzić działalność poza sferą zadań użyteczności publicznej
musi prowadzić działalność w sferze zadań użyteczności publicznej i może prowadzić działalność poza tą sferą
Odpis z KRS rejestru przedsiębiorców:
Jest wydawany przez Sąd Rejonowy w którym złożono wniosek
Jest wydawany przez Centralną Informację KRS i ma moc dokumentu urzędowego
Ma moc dokumentu urzędowego, jeżeli wniosek dotyczył wydania odpisu w formie elektronicznej

(…)

…:
Jest wydawany przez Sąd Rejonowy w którym złożono wniosek
Jest wydawany przez Centralną Informację KRS i ma moc dokumentu urzędowego
Ma moc dokumentu urzędowego, jeżeli wniosek dotyczył wydania odpisu w formie elektronicznej W przypadku rozbieżności między wpisem do Rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obowiązuje
Wpis w Rejestrze
Treść ogłoszenia
Treść wniosku o wpis Wyjaśnij pojęcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz