Rzeczowe aktywa trwałe - strona 8

Egzamin z rachunkowości, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Kobiałka
 • Rachunkowość
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1743

róznice kursowe d) odszkodowania z tytułu strat nadzwyczajnych rzeczowe aktywa trwałe obejmują m.in...

Rachunkowość finansowa- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE cz.1 1. Rachunkowość finansowa, Praca...

Kredyt bankowy cz1

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1841

. Rzeczowe aktywa trwałe 681 220 1. Kapitał udziałowy 480 900 2. Długoterminowe aktywa finansowe 53 310 2...

Analiza ekonomicza przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

różnego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych. II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 1. środki trwałe...

Rachunek przepływu pieniądza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niema i prawne Na aktywa finansowe...

Bilans, aktywa i pasywa - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2107

I wartości niematerialne i prawne II rzeczowe aktywa trwałe III należności długoterminowe IV inwestycje...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 2688
Wyświetleń: 2898

w działalności gospodarczej są ujęte w bilansie w grupie rzeczowych aktywów trwałych aktywów obrotowych kapitałów...

Analiza ekonomiczna 5

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1771

różnego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych. II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 1. środki trwałe...