Rzeczowe aktywa trwałe - strona 5

Ewidencja aktywów trwałych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

Ewidencja aktywów trwałych. Środki trwałe- są to rzeczowe aktywa trwałe spełniające 3 warunki...

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1113

płynnych Przychody ze sprzedaży netto / Aktywa ogółem Przychody ze sprzedaży netto / Rzeczowe aktywa trwałe...

Przykładowy bilans analityczny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2933

NIEMATERIALNE I PRAWNE 1 066 000 625 000 0,46% 0,26% -441 000 58,63% 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 123 697 000 129...

Wykład - aktywa trwałe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

i prawne I Kapitał (fundusz) podstawowy II Rzeczowe aktywa trwałe II Należne wpłaty na kapitał podstawowy...

Analiza ogólna bilansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

aktywa trwałe 61 224 53 550 48 762 3. Należności długoterminowe 0 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 9 295...

Definicje z UoR

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej...

Rach budżetowa aktywa trwałe

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2240

to rzeczowe aktywa trwałe O przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, Są kompletne i zdatne...