Rzecznik generalny - strona 2

Trybunał Sprawiedliwości UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

od procedury odwoławczej. Jeśli Pierwszy Rzecznik Generalny uzna, że zachodzi poważne ryzyko naruszenia...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1225

członkowskie zostaną włączone w istniejący system mianowania rzeczników generalnych. Do tej pory Rada stosownej...

Zmiany wprowadzone przez artykuł 14

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

w rozprawach  podobieństwa na tle instytucji rzeczników generalnych przez ETS  możliwość przystąpienia Unii...

Sąd I Instancji - Sekretarz

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

ponownie. Istotną różnicą między ETS a SPI jest to że ten ostatni nie posiada rzeczników generalnych...

Wykład - Trybunały

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

europejskiej, przedsiębiorstwa, os. fizyczne) Sędziowie /15/ wybierani na 6 lat. Rzecznicy generalni...

Organizacja Trybunału Sprawiedliwości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1057

. Ponadto, TS jest wspomagany przez rzeczników generalnych, których jest 8, przy czym Rada może jednomyślnie...