Ryzyko kredytowe - strona 10

Sekurytyzacja i jej znaczenia - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

przez te aktywa. Właściwości aktywów m.in.: termin zapadalności, ryzyko kredytowe z nimi związane, jakość aktywów...

Wykład - zagadanienia do powtórzenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz- Drozdowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

bankowego ryzyko kredytowe (pasywne a aktywne) zdolność kredytowa i metody jej liczenia (szczegółowo...

Wykład - Ryzyko bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

i po kolei zostaną omówione wszystkie pozycje. > Ryzyko kredytowe jest to zagrożenie, że płatności związane...

Egzamin z bankowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

kredytowy 6. Produkty obiążone ryzykiem kredytowym 7. Czym się różni pay-box od risk minimizer 8. wymienić...

Ćwiczenia - Ocena stabilności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

dla utrzymania stabilności systemu finansowego można wymienić: możliwość zmaterializowania się ryzyka kredytowego...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4431

procentowe Ryzyko kredytowe - kredyty poniżej standardu / aktywa Ryzyko kapitału - kapitał / aktywa ryzykowne...