Rycerstwo - strona 7

Początki Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

, rycerstwo szeregowe czyli włodycze, i nieswobodną ludność wieśniaczą. Taka zmiana pierwotnych...

Norma Polityczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Rafał Lisiakiewicz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

rycerstwem doprowadziła w XVII wieku do kompromisu i wzmocnienia parlamentu, głównie Izby Gmin. W wyniku...

Podstawowe pojęcia genealogii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

rodowej rycerstwa. Rozróżniamy rody: genealogiczne (gniazdowe) - o wspólnocie decyduje obok wspólnego...

Jednolita monarchia feudalna, władza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

przywileje kościoła i miast, zatwierdzono wiele przywilejów dla rycerstwa i dziedziców lenn; ustalono...

Sądownictwo stanowe w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1134

w okresie rozbicia dzielnicowego możnowładztwo i rycerstwo, wyrosło polskie sejmikowanie i sejmowanie...