Norma Polityczna

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma Polityczna - strona 1 Norma Polityczna - strona 2

Fragment notatki:

Norma Polityczna: reguła postępowania jednostek, grup czy instytucji uczestniczących w życiu
politycznym
Konstytucja: najwyższy akt prawny, który traktuje o ustanowieniu i urządzeniu państwa
Konstytucja różni się od innych ustaw i aktów prawnych:
1. Szczególnym trybem stanowienia: stanowi się przy szczególnym qworum i szczególną
większością
2. Szczególną mocą: akt prawny najwyższego rzędu, przed konstytucją nie ma już żadnego
aktu
3. Szczególną treścią: doniosłość, ogólnikowość
4. Szczególną systematyką: preambuła, księgi, artykuły, rozdziały
5. Szczególną ochroną: szczególnego rodzaju rządy i trybunały
Cechy charakterystyczne dla treści konstytucji:
 Określenie suwerena i sposobu w jaki sprawuje władzę
 Określenie podstawowych zasad organizacji aparatu państwowego
 Wskazanie podstawowych praw jednostki
 Określenie trybu w jakim może dojść do zmiany Konstytucji
Typy konstytucji:
1. Czas obowiązywania i treści
 Mała: jest ustanawiana na czas określony z reguły na czas uchwalania konstytucji pełnej.
Wyróżnia się treścią traktuje ona tylko o organizacji i funkcjonowaniu władz państwowych.
Pisze się ją po przewrocie np. rewolucji itp.
 Pełna: (z łac. Constitutio-ustanowiona) akt prawny o najwyższym znaczeniu, zwany także
ustawą zasadniczą w celu podkreślenia wyjątkowego charakteru. Ustanawiana na czas
nieokreślony, wyróżnia się treścią, musi określać co najmniej pięć spraw i ustrój polityczny,
społeczno – gospodarczy, prawa, wolności oraz obowiązki obywatelskie.
2. Tryb zmiany
 Sztywna: np. w Polsce
 Elastyczna: stosunkowo łatwo można ją zmieniać
3. Tryb ustanawiania

Oktrojowana (nadana)

Uchwalona
4. Najbardziej popularny podział

Pisane

Niepisane np. Wielka Brytania
5. Konstytucja w sensie:
 Formalnym
 Materialnym
6.
 Jednolite
 Złożone np. tzw. Mała Konstytucja z 1992; przepisy konstytucji z 1952 utrzymuje w mocy
przez Małą Konstytucje
7.
 Pełne
 Złożone (fragmentaryczne)
Funkcje konstytucji:
 Normatywna
 Integracyjna
 Socjalizacyjna
 programowa
Demokracja skonsolidowana

Jan bez Ziemi 1215 „Wielka Karta Swobód” – pierwsze ograniczenie władzy królewskiej
1258 Henryk III zmuszony do przyjęcia Prowizji Oksfordzkiej (początek parlamentu)

Wojna domowa – Henryk III odmówił Prowizji Oksfordzkiej) Szymon z Montfast pokonuje Henryka III w bitwie w 1264 r – do parlamentu
wprowadzono dwóch dodatkowych przedstawicieli z hrabstw i miast

Walka pomiędzy arystokracją a burżuazją i średnim rycerstwem doprowadziła w XVII
wieku do kompromisu i wzmocnienia parlamentu, głównie Izby Gmin. W wyniku obrad
z Rady Królewskiej (Tajnej Rady) w wyniku braku jej sprawności powstaje Gabinet,powołany przez Karola II mniejszej grupy z Tajnej Rady.

1689 Deklaracja Praw
Ustrój monarchii parlamentarnej; król zachwiał prawo łaski i utracił prawo
kwestionowania uchwał parlamentu. Wyłącznie w gestii parlamentu leżało prawo
nakładania podatków, kwot na armię
Pojawia się stronnictwo polityczne: torysi i wigowie
Król na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz