Rutyna - strona 28

Rodzaje psychologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Motyka
 • Psychologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2002

mało czasu Rutyna Biurokracja działań Złe stosunki z kolegami i przełożonymi Brak okazji do otwartych...

Andragogika - ściąga

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5201

się też rutyna i stagnacja, emancypacja z ról społecznych. E. Erikson wskazał na konflikty i napięcia tego okresu...

Podstawy Zarządzania - Planowanie

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • dr Maciej Dębski
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 777
Wyświetleń: 13832

przełamuje rutynę i ponownie otwiera się na zewnątrz. ISTOTA STRATEGII ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE...

Cztery filary edukacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Kula
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4081

z tymi projektami, które pozwalają przezwycięŜać indywidualną rutynę i waloryzują to, co jest wspólne...

Badanie marketingowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Agnieszka Kłysik-Uryszek
 • Badania marketingowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

subiektywnych przesłanek podejmowania decyzji, takich jak: intuicja, rutyna, emocje nabywców 2. Dzięki badaniom...

Teorie komunikowania społecznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1617

dziennikarskich. Z definicji nie jest rutyną medialną, wręcz przełamuje ramówkę stwarza wrażenie na odbiorcy bycia...