Podstawy zarządzania - zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - zagadnienia na egzamin - strona 1 Podstawy zarządzania - zagadnienia na egzamin - strona 2 Podstawy zarządzania - zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Czym jest organizacja?(znaczenie rzeczowe)
uporządkowany system społeczno-techniczny
Wymień elementy organizacji w ujęciu Leavitta.
ludzie, cele, technologia, struktura Wymień 2 podstawowe części organizacji.
podsystem społeczny podsystem techniczny
Wymień elementy :
podsystemu technicznego - technologia i struktura
podsystemu społecznego - ludzie i cele
Czym jest struktura organizacyjna?
struktura organizacyjna to zbiór reguł ograniczających dowolność i nieprzewidywalność zachowań uczestników organizacji
Wymień cechy struktury organizacyjnej.
konfiguracja
centralizacja
formalizacja
specjalizacja
standaryzacja
Scharakteryzuj poszczególne cechy struktury organizacyjnej.
konfiguracja-opisuje kształt struktury, w szczególności to czy jest płaska czy wysmukła, określa rozpiętość i zasięg kierowania (płaska/smukła)
centralizacja- rozmieszczenie uprawnien decyzyjnych
formalizacja-opisuje dokumentację organizacji, ST. formalizacji opisuje się ze względu na liczbę dokumentów
specjalizacja-opisuje podział pracy, Specjalizacja jest skutkiem JAKOSCIOWEGO PODZIALU PRACY
standaryzacja-opisuje ujednolicone sposoby działania i procedury organizacyjne
Co opisuje konfiguracja?
kształt struktury ról i pozycji organizacyjnych
Jaka cecha opisuje podział pracy?
specjalizacja
Jaka cecha opisuje rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych?
centralizacja
Jaka cecha opisuje dokładność i szczegółowość dokumentacji organizacyjnej?
formalizacja
Jaka cecha opisuje ujednolicone sposoby postępowania?
standaryzacja
Co charakteryzuje technologia?
sposób wytwarzania produktow i wiedzę o dyrektywach sprawnego działania
Wymień etapy cyklu działania zorganizowanego.
sformułowanie celów
zbadanie warunków i srodkow dzialania
przygotowanie warunków i srodkow działania
przystąpienie do realizacji celu za pomocą planu
kontrolowanie
Wymień typy technologii wg J. Woodward.
jednostkowa i małoseryjna-produkcja prototypów, dużych urządzeń (organiczna)
wielkoseryjna i masowa-produkcja taśmowa, masowa (struktura mechaniczna)
ciągły proces produkcyjny-produkcja chemikaliów, substancji płynnych, gazowych (organiczna)
Wymień cele w organizacji.
misja (powołanie) organizacji


(…)

… potrzeb niższego rzędu.
Czym są czynniki higieny a czym czynniki motywujące?
higieny: niższego rzędu
motywujące: wyższego rzędu
Od czego zależy zadowolenie z pracy wg Herzberga. Zadowolenie z pracy jest skutkiem oddziaływania zarówno czynników higieny, jak i motywacyjnych
Narysuj schemat teorii oczekiwań.
Na jakich założeniach opiera się teoria oczekiwań. PROPORCJI OSIĄGNIĘĆ DO WYSIŁKU
WYNIKU DO OSIĄGNIĘĆ
WRTOŚCIOWOŚCI
Jak rozumiana jest wartościowość w teorii oczekiwań?
wartościowość to atrakcyjność wyniku dla jednostki
Jaką formułę ma teoria sprawiedliwości?
= Wymień wzmocnienia.
wzmocnienie pozytywne (nagroda)- po danym zachowaniu następuje coś przyjemnego
unikanie- po danym zachowaniu następuje zakończenie lub wycofanie czegoś przyjemnego
kara - po danym zachowaniu następuje coś nieprzyjemnego…
… o tendencje znane z przeszłości
iluzja optymizmu (iluzja gracza)-po serii niepowodzeń musi przyjść wygrana
iluzja Krzysztofa Kolumba(selekcjonowania informacji)-manipulowani informacjami prowadzi do celu
iluzja kontroli zdarzeń losowych
Co jest istotą syndromu grupowego myślenia? Dążenie do znalezienia pierwszego rozwiązania, ale satysfakcjonującego całą grupę. Dążenie do jednomyślności kosztem podejmowanej…
… każdego etapu
Wymień podstawowe typy struktury organizacyjnej.
funkcjonalna
dywizjonalna (oddziałowa)
macierzowa
organiczna
Wymień struktury organizacyjne oparte na zasadzie jedności rozkazodawstwa: FUNKCJONALNA i DYWIZJONALNA każdy podwładny ma jednego bezpośredniego przełożonego.
Jakie są kryteria podziału pracy w organizacji. Wynikają one ze struktury.
w funkcjonalnej na drugim od góry obowiązuje…
… stosunku- wzmocnienie po zmiennej liczbie określonych zachowań
Otrzymywanie regularnie raz na tydzień wynagrodzenia podstawowego to przykład posługiwania się harmonogramem O STAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (nie zależnie od zachowania otrzymujemy gotówkę)
Wymień 2 wymiary, na których opiera się teoria oczekiwań Blake'aa i Mountouna
orientacja na ludzi orientacja na zadania
Czym jest styl zarządzania…
… problemów organizacyjnych wg Ishikawy:
ludzie, materiały, maszyny, metody.
Co jest istotą macierzy skuteczności rozwiązań?
Każdy wariant działania jest oceniany na podstawie jaki udział w problemie ma każda przyczyna.
Wymień 3 podstawowe pułapki decyzyjne.
dysonans poznawczy
iluzje decyzyjne
syndrom grupowego myślenia
Co jest istotą dysonansu poznawczego, iluzji decyzyjnej i syndromu grupowego myślenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz