Przykładowe pytania na zarządzanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania na zarządzanie - strona 1

Fragment notatki:

dr hab. inż. Mariana Hopeja, który wykłada na Politechnice Wrocławskiej przedmiot zarządzanie. Pytania dzielą się na dwie grupy - w pierwszej znajduje się 118 pytań, z czego zdecydowana większość z nich posiada również odpowiedzi, druga grupa natomiast to 5 kolejnych dodatkowych pytań, z których tylko ostatnie piąte ma udzieloną odpowiedź. Cała notatka składa się z 9,5 stron.

Czym jest organizacja?(znaczenie rzeczowe)
uporządkowany system społeczno-techniczny
Wymień elementy organizacji w ujęciu Leavitta.
ludzie, cele, technologia, struktura Wymień 2 podstawowe części organizacji.
podsystem społeczny podsystem techniczny
Wymień elementy :
podsystemu technicznego -> technologia i struktura
podsystemu społecznego -> ludzie i cele
Czym jest struktura organizacyjna?
struktura organizacyjna to zbiór reguł ograniczających dowolność i nieprzewidywalność zachowań uczestników organizacji
Wymień cechy struktury organizacyjnej.
konfiguracja
centralizacja
formalizacja
specjalizacja
standaryzacja
Scharakteryzuj poszczególne cechy struktury organizacyjnej.
konfiguracja-opisuje kształt struktury, w szczególności to czy jest płaska czy wysmukła, określa rozpiętość i zasięg kierowania (płaska/smukła)
centralizacja- rozmieszczenie uprawnien decyzyjnych
formalizacja-opisuje dokumentację organizacji, ST. formalizacji opisuje się ze względu na liczbę dokumentów
specjalizacja-opisuje podział pracy, Specjalizacja jest skutkiem JAKOSCIOWEGO PODZIALU PRACY
standaryzacja-opisuje ujednolicone sposoby działania i procedury organizacyjne
Co opisuje konfiguracja?
kształt struktury ról i pozycji organizacyjnych
Jaka cecha opisuje podział pracy?
specjalizacja
Jaka cecha opisuje rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych?
centralizacja
Jaka cecha opisuje dokładność i szczegółowość dokumentacji organizacyjnej?
formalizacja
Jaka cecha opisuje ujednolicone sposoby postępowania?
standaryzacja
Co charakteryzuje technologia?
sposób wytwarzania produktow i wiedzę o dyrektywach sprawnego działania
Wymień etapy cyklu działania zorganizowanego.
sformułowanie celów
zbadanie warunków i srodkow dzialania
przygotowanie warunków i srodkow działania
przystąpienie do realizacji celu za pomocą planu
kontrolowanie
Wymień typy technologii wg J. Woodward.
jednostkowa i małoseryjna-produkcja prototypów, dużych urządzeń (organiczna)
wielkoseryjna i masowa-produkcja taśmowa, masowa (struktura mechaniczna)
ciągły proces produkcyjny-produkcja chemikaliów, substancji płynnych, gazowych (organiczna)
Wymień cele w organizacji.
misja (powołanie) organizacji
cele strategiczne
cele operacyjne
Sformułowanie podstawowego celu organizacji wyrażającego sens jej istnienia to …
misja organizacji
Wymień typy osobowości w organizacji. Scharakteryzuj poszczególne typy .
autokrata-dominacja wobec podwładnych i służalczość wobec przełożonych


(…)

… potrzeb niższego rzędu.
Czym są czynniki higieny a czym czynniki motywujące?
higieny: niższego rzędu
motywujące: wyższego rzędu
Od czego zależy zadowolenie z pracy wg Herzberga. Zadowolenie z pracy jest skutkiem oddziaływania zarówno czynników higieny, jak i motywacyjnych
Narysuj schemat teorii oczekiwań.
motywacja
wysiłek
otoczenie
możliwości
osiągnięcia
wynik wartościowość
wynik wartościowość
wynik wartościowość
wynik wartościowość
wynik wartościowość
Na jakich założeniach opiera się teoria oczekiwań. PROPORCJI OSIĄGNIĘĆ DO WYSIŁKU
WYNIKU DO OSIĄGNIĘĆ
WRTOŚCIOWOŚCI
Jak rozumiana jest wartościowość w teorii oczekiwań?
wartościowość to atrakcyjność wyniku dla jednostki
Jaką formułę ma teoria sprawiedliwości?
= Wymień wzmocnienia.
wzmocnienie pozytywne (nagroda)- po danym zachowaniu następuje…
… każdego etapu
Wymień podstawowe typy struktury organizacyjnej.
funkcjonalna
dywizjonalna (oddziałowa)
macierzowa
organiczna
Wymień struktury organizacyjne oparte na zasadzie jedności rozkazodawstwa: FUNKCJONALNA i DYWIZJONALNA każdy podwładny ma jednego bezpośredniego przełożonego.
Jakie są kryteria podziału pracy w organizacji. Wynikają one ze struktury.
w funkcjonalnej na drugim od góry obowiązuje…
… wymiary, na których opiera się teoria oczekiwań Blake'aa i Mountouna
orientacja na ludzi orientacja na zadania
Czym jest styl zarządzania?
sposób oddziaływania przełożonego na podwładnych
Wymień 4 podstawowe style zarządzania wg Blake'a i Mountouna
styl 1-1 - minimalna orientacja na wyniki i na pracowników(unikowy)
styl 9-1 - maksymalna orientacja na zadania, minimalna na ludzi(osobowy)
styl 1-9…
… decyzyjne.
dysonans poznawczy
iluzje decyzyjne
syndrom grupowego myślenia
Co jest istotą dysonansu poznawczego, iluzji decyzyjnej i syndromu grupowego myślenia?
dysonans poznawczy Festingera: Ludzie o niskiej samoocenie obniżają wartość dokonanego wyboru, a o wysokiej podwyższają; jeżeli występuje sprzeczność między dwoma przekonaniami, ludzie dążą do usunięcia tej sprzeczności.
iluzje decyzyjne: Redukują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz