Ruch jednostajny - strona 26

Pomoce do zajęć - fizyka

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

Przykªady ruchów 1. Ruch jednostajny po linii prostej v = const, a = 0, s = v · t 2. Ruch jednostajnie...

Histolgia i biofizyka

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Histolgia i biofizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3115

. Np. wartość prędkości v w ruchu jednostajnym i prostoliniowym określona jest przyrostem drogi s...

Dynamika-praca kontrolna

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

z a s i ę ruchem jednostajnym prostoliniowym. D o ś w i a d c z a l n e s p r a w d z e n i e t e j...

Wykład (7) - Bix

  • Politechnika Śląska
  • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1687

(24) Ponieważ M ≠ 0 , natomiast aS = 0 jeżeli: a) środek masy mechanizmu porusza się ruchem...