Temperatura powietrza - eksploatacja portów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Temperatura powietrza - eksploatacja portów - strona 1 Temperatura powietrza - eksploatacja portów - strona 2 Temperatura powietrza - eksploatacja portów - strona 3

Fragment notatki:

Temperatura powietrza  • Definicje      • Skale termometryczne      • Pr    zyrządy      • Warunki pomiaru temperatury powietrza      • Przebieg dobowy     i  roczny,  średnie, wartości charakteryzujące przebieg  temperatury  Definicje        1.  Temperatura - podstawowa wielkość określająca stan układu  termodynamicznego, przyjmująca tą samą wartość dla układów będących w stanie  równowagi termodynamicznej ze sobą. Pomiar można przeprowadzić tylko w sposób  pośredni, opierając się na zależności od temperatury takich właściwości ciał, które  można mierzyć bezpośrednio. Temperaturę ciała podaje się w stopniach, a jej  wartość zależy od przyjęterj skali termometrycznej... [za: Encyklopedia Powszechna  PWN, 1976]  [Uwaga: oznaczenie stopni - przy skali Celsjusza  - ° powinno odnosić się do  konkretnych wartości temperatury, przy różnicach temperatury winno stosować się  oznaczenie "deg"].        2.  Temperatura - funkcja wprost proporcjonalna do średniej energii kinetycznej  cząstek (molekuł). W gazie idealnym T = (2 / (3*k))*K;  gdzie K - średnia energia  kinetyczna przypadająca na jedną cząsteczkę.  Wartość 3*k (małe k, nie mylić z dużym K, stojącym poza nawiasami) stanowi stałą,  przy czym konkretna wartość k zależy od przyjętej skali termometrycznej. W skali  Celsjusza interwał temperatury od punktu krzepnięcia wody do punktu wrzenia wody  (przy ciśnieniu 1 atm) dzieli się na 100 równych części - stopni. W ten sposób,  wielkość k, którą nazywa się stałą Boltzmana, określa się drogą pomiarów  właściwości wody. Eksperymentalnie określono, że k = 1.38 * 10^-28 J/deg. [z:  J.Orear, PHYSICS]  [Panowie - ponieważ część z Was reprezentuje poziom "alfizyków" - proszę bezwględnie  zapamiętać, że temperatura i ciepło to nie to samo. Zasób ciepła w substancji jest określony przez  iloczyn temperatury, ilości (masy) substancji i jej ciepła właściwego. Podobnie proszę nie dokonywać  porównań typu: " było 2°C, jest 18°C, czyli jest 9 razy cieplej ". Takiego rodzaju porównania są bez  sensu. ]  • Ciepło właściwe - wielkość fizyczna równa stosunkowi ilości ciepła pobranego  przez jednostkę masy substancji do zmiany temperatury powstałej w wyniku  pobrania tego ciepła. Stosuje się jednostki: J/kg*K, J/g * °C, cal/g * °C [ta  ostatnia jest jednostką pozaukładową, to znaczy nie jest jednostką w układzie  SI, choć często jest jeszcze stosowana]. Ciepło właściwe zależy od rodzaju  substancji, jej fazy i sposobu ogrzewania. Na ogół ciepło właściwe cieczy jest 

(…)

… przez termometr spowodowanych przez występujące ciepło parowania,
gdy termometr jest mokry, eliminacji dopływu energii promienistej do termometru, etc.
Na lądowych stacjach meteorologicznych, aby zapewnić porównywalne i prawidłowe
warunki pomiaru temperatury powietrza, termometry meteorologiczne umieszcza się
w tzw. klatkach meteorologicznych. Są to drewniane budki, o żaluzjowych ściankach
bocznych, z otworami…
…; temperaturę notujemy jako np. 293.5 K,
(odpowiada 20,34°C) bez symbolu stopnia). W tej skali nie mogą wystąpić
ujemne temperatury ! Skala stosowana w praktyce meteorologicznej rzadko.
skala Celsjusza. Oznaczenie: °C. Punktem zerowym jest punkt potrójny wody,
uzyskano wymiar 1° dzieląc na 100 równych części interwał temperatury
między puntem zerowym a punktem wrzenia wody przy normalnym ciśnieniu.
Skala…
… zachmurzenia w ciągu całej doby dobowa
amplituda temperatury jeszcze bardziej się zmiejsza.
Jeszcze większe zmniejszenie amplitudy temperatury dobowej wystąpi wtedy, gdy
jednocześnie z zachmurzeniem wystąpi wiatr i opad. W takich warunkach dobowy
bieg temperatury powietrza może być nawet trudnozauważalny. W skrajnych
przypadkach, zmiany zachmurzenia mogą spowodować wystąpienie maksimum i
minimum temperatury…
… momentu
wystąpienia maksimum i minimum temperatury w funkcji czasu. Na obszarach
lądowych półkuli północnej położonych w szerokościach umiarkowanych i wysokich
maksimum temperatury występuje na ogół w lipcu, minimum w styczniu, czyli
następnym miesiącu po górnej i dolnej kulminacji Słońca w cyklu rocznym. Nad
obszarmi oceanicznymi i na wybrzeżach oceanów, wyspach, etc. obserwuje się
silniejsze…
… jest odmienność rocznego przebiegu temperatury (i wielkości
rocznej amplitudy temperatury powietrza) pozwala na wyróżnienie klimatów morskich
i klimatów kontynentalnych. Klimatolodzy badają tą cechę za pomocą różnego
rodzaju wskaźników kontynentalizmu i oceanizmu (szerzej - patrz: S.P.Chromow,
Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa 1969; W.Okołowicz, Klimatologia
ogólna, PWN, Warszawa, 1969; A.Woś…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz