Pomoce do zajęć - fizyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomoce do zajęć - fizyka  - strona 1 Pomoce do zajęć - fizyka  - strona 2 Pomoce do zajęć - fizyka  - strona 3

Fragment notatki:

Podr¦czniki 1. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski - Wst¦p do zyki, t.1 PWN, t.2/1 PWN 1989, t.2/2 PWN 2. R. Resnick, D. Halliday - Fizyka t.1+2 PWN 3. C. Kittel, W.D. Knight, U.A. Ruderman - Mechanika PWN 1975 4. J. Orear - Fizyka t.1 WN-T 1990 5. A. Januszajtis - Fizyka dla politechnik PWN 1977 6. Sz. Szczeniowski - Fizyka do±wiadczalna PWN 1972 7. E.M. Purcell - Elektryczno±¢ i magnetyzm 8. J. Massalski - Fizyka dla in»ynierów 9. B. Jaworski, A.Dietªaf - Kurs zyki 10. Z. K¡kol - Fizyka dla in»ynierów 1999 1 Uzupeªnienia: (materiaª dodatkowy) delta Kroneckera: δij ≡      1 je»eli i = j 0 je»eli i = j Konwencja sumowania: a = ∞ i=1 ai ˆ ei = aiˆ ei tensor Levi-Civity: εijk              1 parzysta permutacja wska¹ników −1 nieparzysta permutacja wska¹ników 0 je»eli wska¹niki s¡ jednakowe Iloczyn skalarny: a · b = aibi, ˆeiˆej = δij Iloczyn wektorowy: a × b = εijkˆeiajbk a × b × c = εijkˆ eiajεklmˆ ekblcm = ˆ eibi b ajcj (a·c) − ˆ eici c ajbj (a·b) czyli: a × b × c = (a · c) · b − a · b · c 2 1. Wektory, ukªady odniesienia, pochodna wektora po czasie W ektory : a = (a1, a2, a3) , b = (b1, b2, b3) - suma: a + b = (a1 + b1, a2 + b2, a3 + b3) - ró»nica: a − b = (a1 − b1, a2 − b2, a3 − b3) - iloczyn skalarny: a · b = |a| |b|cosα b = a1b1 + a2b2 + a3b3 - iloczyn wektorowy: a × b = −b × a AAAA a × b = ˆ x ˆ y ˆ z a1 a2 a3 b1 b2 b3 = ˆ x (a2b3 − a3b2) + ˆ y (a3b1 − a1b3) + ˆ z (a1b2 − a2b1) AAAA |a × b| = |a| · |b| · sin α = pole powierzchni 3 - iloczyn mieszany AAAA a × b · c = a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 = obj¦to±¢ równolegªo±cianu zbudowanego na wektorach a, b, c Poªo»enie: r Pr¦dko±¢: v ≡ dr dt ≡ ˙r Pr¦dko±¢ ±rednia: v±r = ∆r ∆t Przyspieszenie: a = dv dt = ˙v = d2r dt2 = ¨ r Przyspieszenie ±rednie: a±r = ∆v ∆t Ukªady odniesienia: Na pªaszczy¹nie: a) kartezja«ski r = (x, y) − ukªad ortogonalny, staªy w czasie(ˆx, ˆy nie zale»¡ od czasu) r = xˆ x + y ˆ y 4 v = dr dt = d dt (xˆ x + y ˆ y) = ˙xˆ x + ˙ y ˆ y = ( ˙x, ˙ y)      vx = ˙x vy = ˙y a = dv dt = d dt ( ˙xˆ x + ˙ y ˆ y) = (¨ x, ¨ y)      ax = ¨ x ay = ¨ y b) biegunowy - prostok¡tny i zmienny w czasie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz