Ruch jednostajny - strona 16

Przygotowanie do egzaminu 14

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym. 16, Podać różnicę pomiędzy momentem siły względem punktu...

Elektromagnetyzm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

, posiadający poprzeczkę poruszającą się ruchem jednostajnym. Przez powierzchnię przewodnika przechodzi strumień...

Mechanika pytania inżynierka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

nie działa żadna siła, lub działające siły równoważą się to ciało porusza się ruchem jednostajnym...

Ogólne zasady statyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

się one poruszać w inercjalnym układzie współrzędnych ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostawać w spoczynku...

Wprwoadzenie do mechaniki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

, na który nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem...