Rozród - strona 13

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

: Dla ostoi oraz stanowisk roślin lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt W drodze...

Ściąga 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

w rozrodzie naturalnym lub w sztucznym unasiennianiu na podstawie wyniku oceny własnych cech użytkowych...

Genetyka molekularna - wykład 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ryszard Słomski
 • Genetyka molekularna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

i dyskryminacja osoby z powodu różnic genetycznych, - Zagadnienia związane z rozrodem, podejmowaniem decyzji...

Eutrofizacja wód-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Tymoteusz Biłyk
 • Chemia wody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

pogorszenie warunków tarła i rozrodu ryb, a w konsekwencji zasadnicze zmiany składu i stosunków dominacji...

Charakter badania przedmiotowego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krzysztof Nobis
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

się także dopuszczenie zw. do rozrodu (suka musi mieć co najmniej ocenę dobrą na wystawie międzynarodowej). Ma to na celu...

Podstawy ewolucjonizmu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Władysław Zamachowski
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 714
Wyświetleń: 7504

rozrodu: u wielu gatunków pojawia się ubarwienie godowe, czy wyspecjalizowane narządy rozrodcze (np...

Parki krajobrazowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem...

Biogeografia - ściąga

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4753

ekologiczny- charakterystyczne cechy świata żywego: -dominujące strategie rozrodu, -typy konkurencji...