Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 20

Postępowanie upadłościowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

(weszło w życie 1.10 2003) zastąpiła dwa rozporządzenia Prezydenta RP z 24.10.1934 r Prawo upadłościowe...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1414

, rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy, wszystkie rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe, orzeczenia...

Budowa aktu normatywnego-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

, rozporządzenie. Z niego wynika moc wiążąca obywatela oraz miejsce w hierarchii, gdyż ustawy i rozporządzenia...

Dzienniki urzędowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia. Przeznaczony jest do ogłaszania...

Przepis prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

to nazwa rodzaju aktu np.: ustawa o szkolnictwie wyższym, lub uchwała RM, lub rozporządzenie Prezesa RM...

Rodzaje dzienników urzędowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 805

i Rządowego Centrum Legislacji. Dziennik Ustaw RP (ogłasza się): Konstytucję, ustawy, rozporządzenia z mocą...