Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 34

Prawo Uni - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

obowiązujące Źródłami prawa powszechnie obowiązującego są: 1)konstytucja 2)ustawy 3)ratyfikowane umowy...

Zasada władztwa daninowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2247

te uchwały? Czy można je traktować jako źródła prawa opatrzone sankcją państwową? Raczej nie, bardziej umowa...

Konstytucyjne podstawy prawa karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2198

z prawa stanowionego i to wyłącznie z takiego, które ma charakter prawa pisanego. Nie może być źródłem...

MAŁA KONSTYTUCJA

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1533

aktami rangi konstytucyjnej. MAŁA KONSTYTUCJA: - rozporządzenia Rady Ministrów o mocy ustawy...

żródła prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Glincz
 • Prawo Międzynarodowe Prywatne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

ŹRÓDŁA PPM: Akty prawa wewnętrznego - zawierają normy PPM pojmowanego sensu stricto. Kodeks...

Budowa aktu prawnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1715

prawnego (np. ustawa, rozporządzenie itp.), po nazwie podawana jest data jego uchwalenia czy ustanowienia...