Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 19

Systemy prawa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3388

: Cecha wspólna - oba zakładają prymat ustawy ( największym źródłem prawa jest ustawa) Różnice...

Akt prawny - podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

) rozporządzenie musi powoływać się na pewną podstawę - ma charakter wykonawczy Akty prawa lokalnego - są wydawane...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

stanowionego oraz ustawodawstwa jako zasadniczego sposobu stanowienia prawa. W systemie prawa ustawowego ustawy...

Budowa aktu normatywnego-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

, rozporządzenie. Z niego wynika moc wiążąca obywatela oraz miejsce w hierarchii, gdyż ustawy i rozporządzenia...

Tabela dziejów rzymskich - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1701

- brak norm ogólnych, szukanie rozwiązań dla konkretnych przypadków Rodzaj źródeł prawa Prawo zwyczajowe...

Przepis prawny a norma - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2002

inne rozumienie prawa niż zespół przepisów ustanawianych przez ciała prawodawcze mocą ustawa i rozporządzeń. ...

Źródła prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1001

ŹRÓDŁA PRAWA Źródła prawa (FONTES IURIS): W znaczeniu materialnym - wszystkie czynniki...

Formy prawnych aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

rozporządzenie jest nawet nazwą wprowadzającą pewne zamieszanie w terminologii związaną ze źródłami prawa...