Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 140

Fundusze strukturalne - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Monika Krakała-Zielińska
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 5215

Spójności. Na 7 lat zostało przyjęte 5 rozporządzeń. DYŻUR - Katedra Prawa Europejskiego Gospodarczego...

Kontrasygnata i prerogatywy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

się na posiedzenie prezydent na wniosek RM (+kontrasygnata) wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie...

Podstawy prawa egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1925

kolizyjna 22.Zakres zdolności prawnej nadawany jest podmiotowi prawa: a. mocą wpisu do rejestru 23. Przebieg...

Ważność aktu notarialnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

wywołałby czyn zagrożony karą, zawiera inną wadę, powodującą nieważność aktu z mocy wyraźnego przepisu prawa...

Ważność aktu admistracyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

wywołałby czyn zagrożony karą, zawiera inną wadę, powodującą nieważność aktu z mocy wyraźnego przepisu prawa...

Monopol - definicja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

, co jest zgodne z regułą art. 58 Kodeksu cywilnego, powodującą nieważność z mocy prawa umów sprzecznych z ustawą...

Podręcznok Bardacha i wykłady

 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5383

PATRYMONIALNA II. ŹRÓDŁA PRAWA I ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA 9. Polskie prawo zwyczajowe: źródła praktyki - dyplomy...

Prawo do pracy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

zwłaszcza z ideologią i aksjologią tej dziedziny prawa. Ma ono różnorodne źródła inspiracji, choć...

Zasada społecznej gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

, a ograniczenia mogą być wprowadzane jedynie w drodze ustawy i o ile nie naruszają istoty tego prawa. Dodatkowo...