Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 39

Prawo Europejskie - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Prawo europejskie
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3248

się w prawie krajowym pod konstytucją, ale nad ustawami; po traktacie lizbońskim rozporządzenie jest w praktyce...

Źródła praw i wolności jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

nie może być sprzeczna z konstytucją 3 ratyfikowane umowy międzynarodowe 4 rozporządzenie z mocą ustawy- wydawane...

Interoperacyjność - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

zawartych w tych ustawach upoważnień rozporządzeniach. Rolę koordynującą modernizację rejestrów publicznych...

Pryncypat - wczesne cesarstwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

rogatae - ustawy uchwalane na zgromadzeniu ludowym Leges datae - rozporządzenia regulujące sprawy podległe...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

- normy adresowane do różnych instytucji UE, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje i inne. Acquis...