Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 27

Formy prawne aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Bronisław Frączak
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064

administracji niezespolonej: o przepisy porządkowe wojewody wg ustawy mają formę rozporządzenia o brak regulacji...

Żródła prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

z mocą ustawy, rozporządzenia wykonawcze, umowy międzynarodowe) Monitorze Polskim (uchwały i niektóre...

Europejskie źródła prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jan Wojtyła
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

, gdzie się leczyć. Np. lepiej w Niemczech niż w Polsce. Rozporządzenie: UE - nadrzędne w stosunku do ustawy...

Reguły kolizyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

- Lex posterior nie może mieć mniejszej mocy prawnej niż przepis, który ma zastąpić (rozporządzenie...

Władza Wykonawcza - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1155

będzie przewidywała wniosek RM, który będzie niezbędny do pewnych aktów (art. 234). RM w drodze rozporządzenia...

Prawoznawstwo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3661

OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA POLSKIEGO (art. 87 K.): konstytucja ustawy ratyfikowane umowy międzynarodowe rozporządzenia...

System HACCP w produkcji żywności

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1449

: Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne...