Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 117

Własność lokali

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

tego rozporządzenia, zobowiązanie spółdzielni wynikające z ustawy; wyodrębnienie dla siebie przez spółdzielnię...

Prawo cywilne wyklady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • mgr Piotr Podsiadło
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 5082

, a w szczególności do powstania zmiany lub ustania stosunku cywilno-prawnego. Cechy czynności prawnej Celowe dążenie...

Definicje i rodzaje umów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1183

, które w ostatecznym rozrachunku prowadzą do rozporządzenia (np. sprzedaż, dzierżawa, darowizna) (J. Gajda, Z. Gawlik...

Akty wewnątrzzakładowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Na mocy art.9 KP te wewnątrzzakładowe akty...

Współwłasność - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym do rozporządzenia rzeczą, potrzebna jest zgoda...

Ustawowe źródła prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1610

dziedziny: okres międzywojenny: prawo pracy - rozporządzenie w sprawie pracowników umysłowych i fizycznych...