Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 118

Zasady prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

w procesie stosowania prawa cech i sytuacji, które w świetle prawa są nieistotne, jak również prowadzenie...

Prawo dewizowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 973

, w drodze rozporządzenia, może zwolnić z ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach niniejszej ustawy...

Skrócone postępowanie z projektami ustawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

rozporządzenia z mocą ustaw. ( na wniosek R.M lub , Sejm nie może zebrać się na posiedzenie ). 67. POZYCJA PRAWNO...

Ustawa o prawie farmaceutycznym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

w drodze rozporządzenia: 1) nie rzadziej niż dwa razy w roku wykaz produktów leczniczych, o których mowa...

Teoria Filozofii Prawa

 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4592

za pomocą czynności o charakterze poznawczym. Są to normy o cechach sprawiedliwości i słuszności. Ze względu...

Zarys teorii i filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1932
Wyświetleń: 6125

za pomocą czynności o charakterze poznawczym. Są to normy o cechach sprawiedliwości i słuszności. Ze względu...

Zarys teorii i filozofii prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1939
Wyświetleń: 7749

za pomocą czynności o charakterze poznawczym. Są to normy o cechach sprawiedliwości i słuszności. Ze względu...