Rozpiętość kierowania w administracji - strona 5

Władza i kierowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Rozpiętość kierowania Koncepcja ta oznacza liczbę pracowników bezpośrednio podległych danemu...

Struktura organizacyjna i organizowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

do wykonywania wzajemnie powiązanych zadań. Rozpiętość zarządzania i kierowania. liczba osób podległych jednemu...

Pytania na kolokwium 5

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

organizacyjnych. liczba szczebli zarządzania zależy od rozpiętości kierowania, ponieważ zwiększenie rozpiętości...

Struktury organizacyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

oraz rozpiętość kierowania Struktura smukła ( duża liczba szczebli kierowania przy niewielkiej rozpiętości...

Pytania otwarte na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1351

1. Przyczyny zmian ogranicaji. 2. Rozpiętość kierowania. 3. Różnice między zarządzaniem...

stara a nowa ustawa o wojewodzie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

różnice między starą a nową ustawą o wojewodzie nazwa - o wojewodzie i administracji rządowej...