Władza i kierowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza i kierowanie - strona 1 Władza i kierowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rozpiętość kierowania
Koncepcja ta oznacza liczbę pracowników bezpośrednio podległych danemu kierownikowi. Wczesne koncepcje określały tę liczbę na 6 osób.
Obecnie zakłada się również ograniczenia tej liczby, lub optimum uzależnione jest od skutków nadzoru.
Wybór odpowiedniej rozpiętości jest istotny, gdyż:
Rozpiętość może wywierać wpływ na sprawne wykorzystanie kierowników i na efektywność podwładnych;
Rozpiętość uzależniona strukturą organizacji. Mała prowadzi do tworzenia wielu szczebli organizacji, zaś duża zmniejsza ilość szczebli, a tym samym mniej jest szczebli poza administracyjnych.
Czynniki wpływające na rozpiętość kierowania
Podobieństwo nadzorowanych funkcji;
Terytorialna bliskość nadzorowanych funkcji;
Złożoność nadzorowanych funkcji;
Potrzeba u podwładnych kierownictwa i kontroli;
Wymagana od kierownika koordynacja zadań;
Wymagane od kierownika planowanie;
Pomoc organizacyjna świadczona kierownikowi.
Władza w organizacji
Władza - możliwość wywierania wpływu;
Wpływ - działania/przykłady, które w sposób bezpośredni lub pośredni powodują zmianę w zachowaniu, albo postawach innej osoby lub grupy osób.
Zatem: mieć władzę to móc zmieniać zachowania lub postawy innych.
Autorytet formalny - jedna z postaci władzy. Opiera się na przyznaniu prawa do wywierania wpływu. Prawo wynika z oficjalnego stanowiska.
Władza liniowa i sztabowa
Władza liniowa - wynika z normalnej linii podporządkowania organizacyjnego, rozpoczyna się na szczycie hierarchii i schodzi przez poszczególne szczeble do punktu, w którym wykonywane są podstawowe czynności organizacyjne (władza mocy prawa, nagradzanie, wymuszanie)
Władza sztabowa - pojawia się w innej rozbudowanej organizacji, kiedy pojawia się potrzeba wykorzystania specjalistów, którzy wspomagają liniowych członków organizacji. Sztaby osobiste/specjalistyczne świadczą pomoc ekspercką i porady na rzecz różnych kierowników liniowych (władza ekspercka).
Delegowanie Oznacza przedzielanie innej osobie formalnej władzy, odpowiedzialność w celu wykonania określonych czynności. Delegowanie przez przełączanie władzy jest konieczne dla sprawnego funkcjonowania każdej organizacji.
Delegowanie stanowi przeniesienie władzy z mocy prawa, towarzyszy temu również władza nagradzania i wymuszania, a także w wielu przypadkach władza ekspercka w zakresie wykonywania określonych zadań.
Stopnie delegowania uprawnień
Działaj - nie potrzebne są dalsze kontakty;
Działaj - powiadom co zrobiłeś;
Zbadaj problem - powiadom co chcesz zrobić, zrób to, chyba że zabronione.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz