Rozmieszczanie - strona 14

Syntetyczne chemioterapeutyki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

., ale w infekcjach bakteryjnych jest najczęściej stosowany i.v.; • równomiernie rozmieszcza się w całej wodzie...

Ergonomia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ergonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1358

wzrokowych, praca wymaga ciągłych zmian położenia obserwatora 7.Przy rozmieszczaniu oraz grupowaniu urządzeń...

Dystrybucja - omówienie (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

jego uczestnikami szczegółowo ustala działania niezależnych firm w procesie wspólnego rozmieszczania produktów...

Wykład - Komputer i Internet

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

jako własnością wspólną ściśle określonej grupy sąsiedzkiej -kontrola społeczna- rozmieszczanie okien mieszkań...

Obiekt magazynowy - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1372

rozmieszczania asortymentów towarowych w strefie składowej:  Rozmieszczenie metodą stałych miejsc składowych...

Uzbrojenie sieci wodociągowej

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2961

zamknięcie dopływu wody na wypadek uszkodzenia jego konstrukcji. Hydranty powinny być rozmieszczane średnio...