Rozliczenia międzyokresowe - strona 32

Analiza ekonomiczna 11

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1554

długoterminowe. V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego...

Sprawozdania Finansowe.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1190

trwałych Rezerwy ze wskazaniem celu ich utworzenia Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Zobowiązania...

Ekonomika test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 2086

c) zysk, rozliczenia międzyokresowe, kapitał podstawowy d) kapitał zapasowy, zobowiązania...

Rachunkowość - opracowanie bilansu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1932

przekraczającej 50% wartości świadczenia (księgowanie na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” obejmuje...

Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

- inwestycje krótkoterminowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe c) Pasywy (źródła finansowe...