Rozkład wykładniczy i odchylenie standardowe - strona 5

Estymacja punktowa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

: wartość oczekiwaną średniej oraz odchylenie standardowe. Przykładem są sondaże przedwyborcze. Partia...

Hipotezy statystyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1001

do odrzucenie H0 TEST ISTOTNOŚCI DLA WARTOŚCI ŚREDNIEJ: H0: m = m0 σ - znane (odchylenie standardowe) ⇒sprawdz...

Estymacja wariancji- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Rozmus
 • Statystyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 896

przedział ufności dla odchylenia standardowego. PRZYKŁAD: Oszacować poziom zróżnicowania liczby kupowanych...

Atrybucja danych punktowych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

lub założony współczynnik, stosowany dla przejścia od odchylenia standardowego do błędu z prawdopodobieństwem...

Sposoby oceny symetrii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

kierunek jak i siłę asymetrii. (s- odchylenie standardowe d- odchylenie przeciętne)  Pozycyjny współczynnik...

Automatyczna rejestracja wynikw

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Misiak
 • Metrologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134

normalny to rozkład normalny ze średnią zero i odchyleniem standardowym jeden. Ponieważ wykres funkcji...

Rozkład chi-kwadrat

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

o znanym i nieznanej Jeżeli cecha X populacji ma rozkład normalny z nieznanym odchyleniem standardowym...