Rozkład wykładniczy i odchylenie standardowe - strona 4

Kontrola procesu sem III

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Jerzy Grudziński
  • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1141

UCL granicę kontroli określa się wielkość odchylenia od średniej. UCL = p+Z* odchylenie standardowe...

Statystyka matematyczna

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2373

się od wartości oczekiwanej μ nie więcej niż o +/- 0,3 odchylenia standardowego σ. Rozkład wykładniczy Zmienna...

Statystyka matematyczna

  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4431

się od wartości oczekiwanej μ nie więcej niż o +/- 0,3 odchylenia standardowego σ. Rozkład wykładniczy Zmienna...

Statystyka matematyczna - wzory

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2170

kwadratowy z wariancji nosi nazwę odchylenia standardowego zm. losowej: Zmienne ciągłe Funkcja gęstości...