Rozkład wykładniczy i odchylenie standardowe - strona 10

Cw10_-estymacja_cz2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

zł., a odchylenie standardowe 30 zł. Przy współczynniku ufności 0,95 oszacuj metodą przedziałową wariancję wydatków...

Metody sieciowe PERT

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Zarządzanie procesami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2457

௠ା௕ te(i-j) = ଺ 2. odchylenie standardowe czasu trwania czynności i-j ze wzoru: ௕ି௔ σij = ଺ gdzie wariancja...

Miary dyspersji

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Barbara Walasek-Jarosz
  • Statystyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4137

miar zmienności Miary klasyczne Miary pozycyjne wariancja odchylenie standardowe odchylenie przeciętne...

Rozklad gaussa i poissona

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Agata Panek
  • Fizyka jądrowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

Rozkład Gaussa: X σ 3695,078 68,02383 Gdzie: x- wartość mierzonej właściwości (x1;x2;x3…) σ- odchylenie...

Statystyka - pytanie 53

  • Politechnika Warszawska
  • dr Jędrzej Stanisławek
  • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

średni czas przeznaczony na prace domowe =10,5 h , odchylenie standardowe s=3,2 h. Dla tego badania...

Zmienna losowa - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Grażyna Anastazja Trzpiot
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

- to odchylenie standardowe. Kształt rozkładu normalnego jest całkowicie określony przez dwa parametry μ oraz δ...