Rozkład wykładniczy funkcja charakterystyczna - strona 6

Ćwiczenie 4 - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Pomiary w ruchu drogowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

w obserwacji chwilowej dla różnych poziomów swobody ruchu Funkcja dystrybuanty rozkładu prędkości Zaznaczyć...

Metody wyznaczania estymatorów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1813

. Dla znalezienia takiego estymatora konstruuje się funkcję wiarygodności L. Niech rozkład zmiennej losowej...

Symulacja i liczby losowe - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Mieczysław Chalfen
 • Analiza i algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

o generator liczb losowych o wykresie f(x) rozkładu jednostajnego konstruujemy wykres rozkładu wykładniczego F...

Zagadnienia ze statystyki.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

sformułowań są prawdziwe: Rozkład jednostajny jest szczególnym przypadkiem rozkładu Beta. Rozkład wykładniczy...

Przykładowe zagadnienia na egamin.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria dynamiczna i finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1631

rozkładzie t-Studenta. Wyznaczyć wariancję bezwarunkową kowariancyjnie stacjonarnego procesu GARCH(1,1...

Statystka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

, ale przeliczalny. Rozkład prawdopodobieństwa jest to funkcja, która pokazuje jak cała prawdopodobieństwo rozkłada...