Rotawirusy

Zatrucia pokarmowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka medycyny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

 Campylobacter coli  Yersinia  Vibrio cholerae  Shigella 2. Wirusy  rotawirusy - najczęściej u dzieci  HAV...

Wirusologia - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Martyna Maria Kandefer-Szerszeń
 • Immunologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1267

. rotawirusy wirusy ssRNA Orthomyxoviridae (Ortomyksowirusy) np. wirus grypy Paramyxoviridae (Paramyksowirusy...

Ognisko epidemiczne - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3542

dozowniki do mydła zwłaszcza, gdy pojemnik z mydłem nie jest wymienny tylko ponownie napełniany, Rotawirusy...

Mikrobiologia Szostak-Kot

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot
 • Mikrobiologia
Pobrań: 2730
Wyświetleń: 3689

. Czas onkubacji wynosi 18-48 godzin. Normalna obórbka cieplna niszczy tego wirusa. Rotawirusy Wowołują...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

materiał genetyczny niektórych wirusów RNA zwanych reowirusami, takich jak: rotawirusy, wirus kleszczowej...

Schizofrenia

Pobrań: 182
Wyświetleń: 1638

do leczenia uwzglêdniaj¹cego leki hepatoprotekcyjne i dietê. S³owa kluczowe: rotawirusy, biegunka, uszkodzenie...

Patomorfologia - skrypt

 • dr hab. Justyna Szumiło
 • Patomorfologia
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3234

     Lublin 20.01.2008 PATOMORFOLOGIA SKRYPT OPRACOWANE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PATOMORFOLOGII DLA STUDENTÓW PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 2008 PRZEDMOWA  DO WYDANIA PIERWSZEGO Niniejszy skrypt jest efektem pracy kilkunastu osób, którym pragnę złożyć gratul...