Rodzaj czynności - strona 12

Stosunek podstawowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

pełnomocników do dokonania poszczególnych czynność lub pewnego rodzaju czynności objętych zakresem...

Normy prawne i przepisy prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1904

czynności i aktów symbolicznych, wywołuje skutek nie istniejący przed ich użyciem. Np. wydanie ustawy...

Typy motywacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1470

, (2) zbiorowy jednorodny lub zróżnicowany; Mogą być (1) losowe (znamy rodzaj czynności, nie znamy...

Zarządzanie - struktury ogranizacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

czynności lub kilkoma pokrewnymi czynnościami Str. funkcjonalna może być najbardziej popularną formą...

Zarządzanie przez zadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162

je jako bardzo konkretne cele, dla których określa się rodzaj czynności, jej efekt, podmiot realizujący, termin ukoń­czenia...

Abstrakcja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

się wyróżnić dwojakiego rodzaju czynności: zmysłowe i umysłowe. Stąd pojęcie ogólne uzyskane w oparciu...

Typy dóbr osobistych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

- tak w zakresie mieszkania (pojazdy, ogród, inne pomieszania) jak i w zakresie rodzaju czynności naruszających (np...

Encyklopedia prawa, wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1582

do podejmowania w .zwykłego zarządu) - rodzajowe (określony rodzaj czynności, które ma dokonać mocodawca...

WSPÓŁWŁASNOŚĆ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

- podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkiego rodzaju czynności dotyczących przedmiotu wspólnego...

Umowy - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Jako, że umowy to rodzaj czynności prawnych, podkegają one wszystkim podziałom, o których była mowa...