Zarządzanie przez zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie przez zadania - strona 1 Zarządzanie przez zadania - strona 2 Zarządzanie przez zadania - strona 3

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE PRZEZ ZADANIA Charakterystyka metody Zarządzanie przez zadania (ZPZ) - polega na formułowaniu przez kierownika konkretnych i mobilizujących zadań rzeczowych oraz zlecaniu ich do wykonania podwładnym wraz z określeniem terminów ich realizacji. Każdemu ustala się na ogół normę (granicę) czasu w którym zadanie ma być wykonane. Zadania mogą wynikać z dwóch źródeł.
Pierwszym źródłem są cele i plany organizacji, lub jej części (cele i plany pionów organizacyjnych, wydziałów, komórek itp.) Tabela 1 Przykładowe zadania formułowane na podstawie celów podmiotu.
Ciągły cel Konkretne zadania na najbliższy rok 1. Zapewnić odpowiednią stopę zysku.
Zapewnić 15% stopę zysku, 5% większą niż w poprzednim roku.
2. Zapewnić poważny udział w rynku.
Zatrzymać 75% dotychczasowych klientów.
3. Sprawnie produkować.
Zwiększyć wydajność o 5%.
Przyjmując jako źródło zadania sformułowane wcześniej cele lub plany powinniśmy traktować je jako bardzo konkretne cele, dla których określa się rodzaj czynności, jej efekt, podmiot realizujący, termin ukoń­czenia, przekazany zakres uprawnień i odpowiedzialności oraz czasami, gdy zachodzi taka konieczność, także sposób realizacji zadania. Rozbijanie celów na poszczególne, konkretne zadania oraz jasno określone wskaźniki ich realizacji, w znaczący sposób zwiększa szansę ich wykonania, a co za tym idzie również osiągnięcie celów, z których one wypływają. Istnieje bowiem tendencja do skupiania większej uwagi na tych działaniach, za które pracownicy są konkretnie i bezpośrednio oceniani.
Drugim źródłem powstawania zadań są pomysły i idee generowa­ne przez kierownika. Jest to szczególnie ważne źródło formułowania zadań dla zespołu. Rozwój każdej organizacji wiąże się bowiem z wy­znaczaniem nowych perspektyw, kierunków rozwoju. Zadanie formuło­wania nowych pomysłów spoczywa na każdym kierowniku, niezależnie od poziomu zarządzania, czyniąc go przez to osobą twórczą. Kierownik ustalający nowe perspektywy działań ma do dyspozycji tylko informacje opisujące bieżącą rzeczywistość organizacji, a musi podejmować decy­zje co do jej przyszłości. Aby móc to czynić, potrzebna jest mu duża wy­obraźnia. Oczywiście dobry kierownik potrafi umiejętnie wykorzystać również potencjał swojego zespołu - zachęca swoich podwładnych do poszukiwania pomysłów i ciekawych rozwiązań, dzieli się swoimi oba­wami, co do wprowadzenia ich w życie, a Jeśli dysponuje lepszym roz­wiązaniem powinien je dyskretnie podsunąć swoim podwładnym. Bardzo ważne, od strony technicznej, jest przedstawienie, pomysłów na piśmie, co pozwala na bezpośrednią ocenę ich realności, kompletno­ści, a także jest podstawą do ich konkretyzacji właśnie w postaci zadań. Poza tym może się okazać, że dzięki zapisowi, do pomysłów i zadań, które obecnie z różnych przyczyn nie mogą być zrealizowane, będzie można powrócić w przyszłości w dogodnych, realnych warunkach ich realizacji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz