Robert Nozick - strona 3

note /search

Zagadnienia na egzamin-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Katolicka Nauka Społeczna
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2450

dysponowania swoją osobą i własnością komuś innemu Główni przedstawiciele Friedrich Hayek David Friedman Robert...

Opracowanie do egzaminu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 4403

...l.Sokrateiska koncepcja państwa. Założenia: ostra krytyka rządów tyranów i demokracji (krytyka demokracji wynika z przekonania, że rządy nieoświeconych, tworzone na podstawie przypadkowych wyników losowania, nie mogą być skuteczne; rządy w państwie muszą się opierać na władzy, a nie na...

Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej
Pobrań: 2996
Wyświetleń: 8176

Ramy czasowe: VI-V wiek p.n.e. Nie byli wyznawcami jednego systemu, to wędrowni i bardzo wszechstronni nauczyciele, nie byli filozofami z zawodu. Uczuli oratorstwa, gramatyki, retoryki, matematyki, astronomii, poezji, historii, nauki o państwie i prawie. Pobierali wynagrodzenie za nauczanie. ...

Historia doktryn politycznych i prawnych - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 5285

Skrypt ten jest wypisem wszystkich, co ważniejszych rzeczy z podręcznika (tego nowszego, mniej komunistycznego, z którego całego skrypt jest już dostępny na forum lex.edu.pl), z części II i III (z wymaganych do egzaminu 5 podrozdziałów). Wyjątkami są liberalizm polski i spór o kształt prawa w...

Etyka z biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 805
Wyświetleń: 5341

- nacisk na jednostkę - nacisk na prawa jednostki Robert Nozick - (zm. 2002 r.) współczesny kontynuator...

Idee polityczne - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1505

Komunitaryzm - http://www.surreal.pl/~useless/etc/lib/komunitaryzm.pdf JAK WIELE WSPÓLNOTY POTRZEBA W DEMOKRACJI - TAYLOR * centralne znaczenie demokracji w naszych czasach demokracja stała sję normą, której nikt nie może od­ rzucić. We wszystkich społeczeństwach istnieje dążenie do demokratyzacji;...

Idee polityczne - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

Komunitaryzm - http://www.surreal.pl/~useless/etc/lib/komunitaryzm.pdf JAK WIELE WSPÓLNOTY POTRZEBA W DEMOKRACJI - TAYLOR * centralne znaczenie demokracji w naszych czasach  demokracja stała sję normą, której nikt nie może od­ rzucić. We wszystkich społeczeństwach istnieje dążenie do demokratyzacj...

Opracowanie postaci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1253

A Arystoteles 384-322 r p.n.e. Prezentował zupełnie inną formację umysłową aniżeli jego mistrz Platon, którego ostro atakował. Nie miał a Atenach praw politycznych. Ukończył platońską akademię, założył własną szkołę - Liceum. Z dorobku pisarskiego Arystotelesa zachowały się dwa dzieła: „Etyka Nik...

Myśl polityczna rewolucji francuskiej - opracowanie z historii doktryn...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1505

Rozdział 6 - MYŚL POLITYCZNA REWOLUCJI FRANCUSKIEJ Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Była raczej programem politycznym niż normatywną podstawą sprawowania rządów Preambuła: naturalne, niezbywalne, święte prawa człowieka Art. 2: wolność, własność, bezpieczeństwo, opór przeciwko uciskowi Naró...