Idee polityczne - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Idee polityczne - opracowanie zagadnień  - strona 1 Idee polityczne - opracowanie zagadnień  - strona 2 Idee polityczne - opracowanie zagadnień  - strona 3

Fragment notatki:

Komunitaryzm - http://www.surreal.pl/~useless/etc/lib/komunitaryzm.pdf JAK WIELE WSPÓLNOTY POTRZEBA W DEMOKRACJI - TAYLOR * centralne znaczenie demokracji w naszych czasach  demokracja stała sję normą, której nikt nie może od­ rzucić. We wszystkich społeczeństwach istnieje dążenie do demokratyzacji; również w tych, w których tendencja ta jest blokowana lub wręcz następują zmiany w kierunku przeciwnym * co stanowi dzi­ siaj legitymizację polityczną? - jedynie suweren­ ność ludu dostarcza dzisiaj legitymizacji * zwiększająca się presja do demokracji * obecnie demokracja i cen­ tralne idee kanonu liberalnego - wolność osoby i państwo prawa - są ści­ śle powiązane i wzajemnie się wspierają - liberałowie zawsze zapewniali, że oba te elementy wzajemnie się warunkują *wolność osoby i pań­ stwo prawa są niewątpliwie warunkami prawdziwej demokracji tj. formy politycznej, w której ludzie mogą się organizować niezależnie od władzy aby ją zmienić lub wymuszać inną politykę. Państwo prawa i demokracja są nierozdzielne . *Czym jest demokracja, co daje jej siłę i umożliwia jej istnienie? -Oczy­ wiście można zawsze zdefiniować demokrację jako zestaw określonych ele­ mentów instytucjonalnych takich jak istnienie ciał przedstawicielskich, wy­ branych przez głosowanie albo pluralizm partyjny itp.; definicja taka ma jeden istotny brak  Nie odpowiada ona na pytanie, w jakich specyficznych wzajemnych stosunkach znajdują się oby­ watele społeczeństwa demokratycznego? *3 teorie : oczywiście żadna teoria nie może w każdym wypadku wyczerpująco wyjaśnić tak skomplikowanej rzeczywistości jak społeczność demokratyczna, jednocześnie każda teoria, również ta najgorsza, w jaki­ miś aspekcie odpowiada rzeczywistości; Niemniej niektóre teorie popełniają błąd polegający na pomieszaniu istoty demokracji z jakimś jej aspektami występującymi w rzeczywistości. I dlatego właśnie takie teorie nazywamy fałszywymi: 1) ( „teoria ekonomiczna") - nietrafna, -jest obecnie bardzo popularna w politologii amerykańskiej - korzenie tkwią w ekonomicznej teorii demokracji -pierwotnie sformułowana przez Schumpetera - Teorie Locke'a i Hobbesa oraz ich kontynuacje w osiemnastym wieku, w oświeceniu tworzą jej dalsze źródło -mówi, ze polityczna forma spo­ łeczeństwa jest instrumentem przyjętym przez dane społeczeństwo : instru­ ment ten podporządkowany jest celom członków społeczeństwa, którymi są jednostki. Cele i zamiary są tutaj zasadniczo, wręcz ontologiczuie , rozu­ miane jak cele i zamiary jednostek . Cele grupowe są rezultatem zbieżności ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz