Rośliny wyższe - strona 16

Bioróżnorodność - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1456

- 4700 gatunków, płazy - 4800 gatunków. Rośliny wyższe stanowią 18% wszystkich znanych gatunków, z tego 2...

Wybrane problemy ekologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

zwierzęcych, cięż­kie uszkodzenia roślin wyższych 10 000—100 000 śmierć większości roślin i zwierząt...

Egzamin z geologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

na osiedlenie się roślin wyższych. Wietrzenie peryglacjalne – występuje na obszarach polarnych i w rejonach...

Naotatki biologia

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Tomaszewski
 • Biologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2625

) oraz u roślin wyższych (tkanki roślinne). Uwzględniając cechy morfologiczne i fizjologiczne zespołów komórkowych...

Biogeografia - ściąga

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4753

, ekosystemy Czynniki klimatyczne- ciepło, światło, wilgotność, powietrze Granice temp. W jakich żyją rośliny...

Mikrobiologia - wykłady

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. prof. UP Ryszard Pado
 • Mikrobiologia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 6643

i funkcjonalnym u zwierząt i roślin wyższych stosunek cytozyna + guanina do adenina + tymina jest równy...