Rezystancja dynamiczna - strona 7

Prądnica bocznikowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Staniszewski
 • Elektrotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2443

równowagi, remanent, rezystancja, rezystancja obwodu a rezystancja krytyczna....

Prądy wirowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

jej niedoskonałości. Jest to też prąd płynący do ziemi przez pewną rezystancję niezależnie od prądu roboczego. Prądy...

BADANIE ŹRÓDEŁ PRĄDOWYCH

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1344

dynamiczna przybiera duże wartości (kilkadziesiąt kΩ lub więcej), podczas gdy mała rezystancja statyczna...

Przyrządy półprzewodnikowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1652

stabilizacyjnej na 12 V zmiana prądowa 10 mA wywołuje zmianę 0,1V napięcia stabilizacyjnego. Rezystancja diody...

Układ o wspólnym emiterze

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

tego napięcia nastąpi zmiana prądu bazy. Z prawa Ohma wynika: ; (10.8) gdzie: rbe - rezystancja małosygnałowa...