Rezystancja dynamiczna i statyczna

Mierzenie rezystancji

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1603

, zmienne dla nieliniowego. Stosunek U/I nazywany jest rezystancją statyczną (Rs =U/I), natomiast stosunek...

Parametry statyczne diody LED

  • Politechnika Wrocławska
  • Optokomunikacja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1897

się przestawiając zworkę. 6. Obliczenia 6.1 Wyznaczenie rezystancji dynamicznych diod dla prądu równego 7mA...

Twierdzenie o wzajemności

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Elektrotechnika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1792

w postaci zależności I = f (U) = - f (-U) lub U = f (I) = - f (-I) Rezystancja statyczna RSnieliniowego...

Elektrotechnika - sprawozdanie nr 3

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr inż. Grzegorz Psuj
  • Elektrotechnika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1218

] I[mA] Wartość rezystancji statycznej oraz dynamicznej obu diod: Rezystancja statyczna : Dla diody D1: Wzór 1...

Elektronika Sprawozdania1

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1274

, - wykazują duży opór w stosunku do płynącego przez nie prądu. Obliczenia Wyliczanie rezystancji statycznej...

Wzmacniacz różnicowy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1120

, Mirosław Lis Data: 26.11.97 1.Obserwacja statycznych charakterystyk przejściowych układu różnicowego...