Parametry statyczne diody LED

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Laboratorium z
Optokomunikacji
Termin zajęć:
Wykonali:
Ćwiczenie nr 1
Parametry statyczne diody LED
Data wykonania ćw.: Ocena:
Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi właściwościami i charakterystykami diod LED. Poznanie ograniczeń i sposobu zasilania tego typu diod. Zapoznanie się ze sposobem detekcji promieniowania elektromagnetycznego o różnej częstotliwości (długości fali - barwie). Dodatkowo student zapozna się z diodowym wyświetlaczem segmentowym.
Budowa układu.
Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę.
6. Obliczenia
6.1 Wyznaczenie rezystancji dynamicznych diod dla prądu równego 7mA.
Rezystancję dynamiczną definiuje się jako: Przykładowo, dla diody nr 1: Na tej samej zasadzie dokonano obliczeń rezystancji dynamicznych dla wszystkich badanych diod. Wyniki zamieszczone zostały w Tabeli 2 ,,Tabela z wynikami pomiarów parametrów diod LED”.
6.2 Wyznaczenie środkowej długości fali λsr.
Środkowa długość fali została odczytana jako argument dla maksimum wartości widmowej charakterystyki danej diody (długość fali, dla której występuje największa wartość intensywności).
Przykładowo, dla diody nr 1: max(y)=61398
λsr=f(max(y))=935 [nm]
Na tej samej zasadzie dokonano obliczeń rezystancji dynamicznych dla wszystkich badanych diod. Wyniki zamieszczone zostały w Tabeli 2 ,,Tabela z wynikami pomiarów parametrów diod LED”.
6.3 Wyznaczenie FWHM.
FWHM (szerokość połówkowa) używana do opisu szerokości „wybrzuszeń”. Równa się ona odległości między dwoma punktami na krzywej w których funkcja przyjmuje połowę swojej maksymalnej wartości.
Rysunek poglądowy:
Przykładowo, dla diody nr 1: max(y)/2=61398/2=30699 ,gdzie y - oś intensywności
Dla wartości 30699 występują dwie długości fali: λ1=907 [nm] oraz λ2=958 [nm].
FWHM=|λ1-λ2|=|907-958|=51 [nm]
Na tej samej zasadzie dokonano obliczeń rezystancji dynamicznych dla wszystkich badanych diod. Wyniki zamieszczone zostały w Tabeli 2 ,,Tabela z wynikami pomiarów parametrów diod LED”. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz