Twierdzenie o wzajemności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Twierdzenie o wzajemności - strona 1 Twierdzenie o wzajemności - strona 2 Twierdzenie o wzajemności - strona 3

Fragment notatki:


Twierdzenie o wzajemności Jeżeli w dowolną gałąź obwodu liniowego pasywnego włączy się idealne źródło napięcia stałego E, a w drugą również dowolną gałąź - idealny amperomierz, to po przełączeniu źródła napięcia i amperomierza z zachowaniem ich biegunowości wychylenie wskazówki będzie identyczne. Prawdziwość twierdzenia można łatwo udowodnić posługując się równaniami oczkowymi:
Prąd I l obliczony metodą wyznaczników:
Po przełączeniu źródła napięcia E do gałęzi l układu równań zmienią się tylko o tyle, że napięcie źródłowe E wystąpi tylko w wierszu l. Wówczas prąd I k wyniesie:
Ponieważ podwyznaczniki D kl i D lk są sobie równe ze względu na symetrię wyznacznika charakterystycznego względem przekątnej głównej, musi zachodzić równość I k = I l Spade k napięcia i starta mocy w przewodach zasilających Spadek napięcia Δ U w linii jest równy różnicy napięć na początku i na końcu linii lub określonego odcinka linii. Rezystancja linii:
Procentowy spadek napięcia:
Z przepływem prądu przez linię łączy się starta mocy:
Strata mocy w linii jest równa iloczynowi rezystancji linii i kwadratu prądu w linii. Dzielnik napięcia, rozszerzanie zakresu pomiarowego amperomierzy i woltomierzy Jeżeli napięcie źródła zasilającego jest za wysokie do bezpośredniego zasilania odbiornika, stosuje się tzw. dzielnik napięcia .
Szeregowe i równoległe łączenie oporników znajduje w miernictwie elektrycznym zastosowanie również w układach służących do rozszerzania zakresu pomiarowego woltomierzy i amperomierzy. R s - rezystancja opornika włączanego w szereg z woltomierzem
R V - rezystancja woltomierza
R b - rezystancja bocznika
R a - rezystancja amperomierza
Liniowość i nieliniowość obwodu elektrycznego W zależności od odpowiedzi obwodu na różne wymuszenia dzieli się obwody elektryczne lub gałęzie obwodów elektrycznych na:
a) liniowe, czyli linearne, spełniające zasadę superpozycji;
b) nieliniowe czyli nielinearne, nie spełniające zasady superpozycji. Z asada superpozycji w układzie fizycznym polega na tym, że odpowiedź

(…)

… liniowym, jeżeli jej indukcyjność nie zależy od płynącego przez nią prądu. Kondensator jest elementem liniowym, jeżeli jego pojemność nie zależy od napięcie na jego okładzinach.
Źródło napięcia jest liniowe, jeżeli jego napięcie źródłowe oraz rezystancja wewnętrzna są niezależne od płynącego przez nie prądu.
Elementy nieliniowe i ich charakterystyki
Elementy nieliniowe niesterowane są to takie elementy, które dadzą się opisać za pomocą jednej charakterystyki U = f (I) lub I = f (U). Należą do nich np. żarówki, diody, łuk elektryczny itp.
Elementy nieliniowe sterowane, które można opisać za pomocą rodziny charakterystyk dla różnych wartości parametru czynnika sterującego.
Elementy nieliniowe o charakterystyce symetrycznej odznaczają się symetrią krzywych I = f (U) bądź U = f (I) względem początku układu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz