Rezystancja dynamiczna wykres

Parametry statyczne diody LED

 • Politechnika Wrocławska
 • Optokomunikacja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1897

się przestawiając zworkę. 6. Obliczenia 6.1 Wyznaczenie rezystancji dynamicznych diod dla prądu równego 7mA...

Elektrotechnika - sprawozdanie nr 3

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Grzegorz Psuj
 • Elektrotechnika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1225

] I[mA] Wartość rezystancji statycznej oraz dynamicznej obu diod: Rezystancja statyczna : Dla diody D1: Wzór 1...

Wzmacniacz różnicowy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

zasilany przez rezystor RE = 10 kΩ przy Ub2 = 0. Jedna działka na wykresie odpowiada jednemu woltowi...

Termistory - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Lisowski
 • Dielektryki i magnetyki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2653

Rodzaje i parametry termistorów Termistor to opornik półprzewodnikowy, którego rezystancja (opór...

Mierzenie rezystancji

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1610

przyrostu napięcia do przyrostu prądu nazywany jest rezystancją dynamiczną (Rd = DU/DI...

Wzmacniacz mocy - badanie

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Sylwia Góralski
 • Elektronika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Charakterystyka dynamiczna dla obydwu wartości rezystancji ma przebieg rzeczywisty zbliżony do liniowego. Cha-ka...