Retroakcja - strona 7

Prawoznawstwo - omówienie zagadnień na egzamin

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 574

1. NORMA PRAWNA BUDOWA NORMY PRAWNEJ Norma - zasada bądź reguła postępowania. Norma prawna - szczególny rodzaj normy. Każda norma ma swojego adresata i każda zawiera żądanie jakiegoś zachowania (ew. pozwolenie lub zakaz). Norma prawna jest najmniejszym sensownym elementem prawa. Przepis prawny ...

Konstytucja III RP

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Arkadiusz Czwołek
  • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

wyprowadzanych z zasady państwa prawa zawartej w art. 2 Konstytucji należą ponadto m.in. zakaz retroakcji prawa...

Wdp

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

dni) Retroakcja jest zakazana, jeżeli skutki prawne są niekorzystne dla adresata. Klauzula derogacyjna...

Prawo rzymskie - wykłady

  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2156

a wejściem w życie normy. RETROAKCJA-działanie prawa wstecz,wyjątego od zasady „lex retro non agit”. 9...

Prawoznawstwo - materiały

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • dr Sławomir Tkacz
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4837

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: wady oświadczenia woli, pozorność czynności prawnej, błąd, groźba, stosunki i zdarzenia prawne, inicjacja stosowania norm prawnych, stosunek prawny, konstrukcja stosunku prawnego, rodzaje st...

Skrypt z prawoznawstwa

  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4676

po publikacji) [wyjątek retroakcja kiedy ustawodawca wiąże określone skutki prawne ze zdarzeniami...

Podstawy wiedzy o prawie - skrypt

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Biskup
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 861

jednak niż zostanie opublikowana(14 dni po publikacji) *wyjątek retroakcja kiedy ustawodawca wiąże określone skutki...

Prawo - charakterystyka zagadnień

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Ryszard Grodzicki
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

nazywamy zjawikiem RETROAKCJI. Moment końcowy wiąże się z zasadą bezterminowego obowiązywania prawa, rzadko...