Retroakcja - strona 7

Prawoznawstwo - omówienie zagadnień na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 609

1. NORMA PRAWNA BUDOWA NORMY PRAWNEJ Norma - zasada bądź reguła postępowania. Norma prawna - szczególny rodzaj normy. Każda norma ma swojego adresata i każda zawiera żądanie jakiegoś zachowania (ew. pozwolenie lub zakaz). Norma prawna jest najmniejszym sensownym elementem prawa. Przepis prawny ...

Konstytucja III RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

wyprowadzanych z zasady państwa prawa zawartej w art. 2 Konstytucji należą ponadto m.in. zakaz retroakcji prawa...

Wdp

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

dni) Retroakcja jest zakazana, jeżeli skutki prawne są niekorzystne dla adresata. Klauzula derogacyjna...

Prawo rzymskie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2184

a wejściem w życie normy. RETROAKCJA-działanie prawa wstecz,wyjątego od zasady „lex retro non agit”. 9...

Prawoznawstwo - materiały

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Sławomir Tkacz
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4851

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: wady oświadczenia woli, pozorność czynności prawnej, błąd, groźba, stosunki i zdarzenia prawne, inicjacja stosowania norm prawnych, stosunek prawny, konstrukcja stosunku prawnego, rodzaje st...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4732

po publikacji) [wyjątek retroakcja kiedy ustawodawca wiąże określone skutki prawne ze zdarzeniami...

Podstawy wiedzy o prawie - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 861

jednak niż zostanie opublikowana(14 dni po publikacji) *wyjątek retroakcja kiedy ustawodawca wiąże określone skutki...

Prawo - charakterystyka zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

nazywamy zjawikiem RETROAKCJI. Moment końcowy wiąże się z zasadą bezterminowego obowiązywania prawa, rzadko...