Restrykcja - strona 31

Finanse - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2093

wymienialność waluty krajowej na walutę rezerwową bywa poddawana różnym restrykcjom. Na przykład waluta...

Ekonomia rozwoju

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2618

W treści notatki przykładowo następujące tematy: globalizacja, obszary globalizacji, cechy, wielowymiarowość globalizacji, antropologiczny wymiar globalizacji, związek z postępem nauki, techniki, homogenizacja, dyferencjacja, skutki globalizacji, pozycja krajów rozwijających się w gospodarce świato...

Wyklad postęp techniczny 2012

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

nakładanie na nią rządowych czy handlowych restrykcji, chociaż nierówności społeczne będą silnie przejawiać...

Teoria funkcjonowania rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Urszula Ziemiańczyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

innych restrykcji zreduko- wało rozróżnienie między krajowymi i zagranicznymi pożyczkobiorcami oraz nabywcami akty...

Controlling: historia, definicje,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2030

charakterystycznych budżetowania: cel - określony dla każdego kto ma go osiągnąć na dany okres; zestaw restrykcji...