Wyklad postęp techniczny 2012

Nasza ocena:

4
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyklad postęp techniczny 2012 - strona 1

Fragment notatki:


KONTEKST WSPÓŁCZESNEGO POSTĘPU TECHNICZNEGO, GLOBALNA INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA  Tezy 12-16 Współczesność można scharakteryzować najprościej tak:   epoka wiary w  racjonalność   i   w   nieograniczone   możliwości   techniczne   ludzkości .   Od  oświecenia   wzrasta   przekonanie   o   wyższości   nauk   matematyczno- przyrodniczych,   o   niewątpliwym   rozwiązalności   wszystkich   ludzkich  problemów   przez   naukę,   rozumianą   jako   te   właśnie   dyscypliny   (scjentyzm,  pozytywizm). Nadzwyczajne znaczenie przyznaje się technice i eksperymentowi  (pragmatyzm).   W   wiekach   XVIII-XXI   dokonuje   się   w   tej   dziedzinie   kilka  znaczących   przełomów,   które   opisuje   się   licznymi   metaforami   i   na   wiele  sposobów.   Mówi   się   na   przykład   o:   kolejnych   rewolucjach   (naukowo- tachnicznych, przemysłowych, komputerowych, informacyjnych, edukacyjnych  itp.), erach (maszyn, komputerów itp.), przełomach (np. naukowo-technicznym),  epokach,   wiekach.   Ich   skutkiem   miałby   być:   „samotny   tłum”   (D.   Riesman,  1950),   „człowiek   posthistoryczny”   (R.   Seidenberg,   1950),   „społeczeństwo  postkapitalistyczne”   (R.   Dahrendorf,   1959),   „koniec   ery   ideologii”   (D.   Bell,  1960),   „globalna wioska” (M. McLuhan, 1964), „człowiek jednowymiarowy”  (H. Marcuje, 1964), „społeczeństwo informacyjne –  jahoka shakai , T. Umesao,  1964),   „społeczeństwo   postmodernistyczne”   (A.   Etzoni,   1968),   „świat   bez  granic”,   H.   Brown,   1972),   „mediokracja”,   1975,   D.   Philips),   „człowiek  Thuringa”   (J.D.   Bolter,   1984),   „społeczeństwo   nadmiaru   informacji”,   M.  Marten,   2002) .1   Omawianie   tej   bogatej   problematyki   rozpocznę   od   opisu  najważniejszych   „wydarzeń”   na   drodze   postępu   naukowo-technicznego   i  zarysowujących   się   na   tym   tle   idei   filozoficznych.   Odwołam   się   przede  wszystkim   do   metaforyki   „fal”   Alvina   Tofflera   i   „galaktyk”   Manuela  Castellsa .   Podzielam   opinie   tych   naukowców,   którzy   piszą   o   nadużywaniu  kategorii   „rewolucji”   czy   epok.   Potem   skoncentruję   się   na   problematyce  globalnej infrastruktury globalnej i jej implikacjami filozoficznymi. Pierwsza i druga fala Od   mitologów   postępu   (o   których   już   wspominałem)   należy   odróżniać 

(…)

…. Dzięki szybkiemu przekazu danych wielkie
korporacje mogą pracować w trybach just-in-time czy podobnych, a także
obniżać koszta składowania, transportu i produkcji. Mniejszą rolę odgrywa
miejsce pracy. Przy ogólnym dostępie do bezprzewodowego internetu architekt
może wyjechać pracować wiele kilometrów dalej niż współpracownicy, a
Za: Darin Barney, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008, s. 14.
Wojciech…
… oraz
naznaczony panowaniem techniki rozwój cywilizacji współczesnej domaga się
proporcjonalnego rozwoju moralności i etyki. Tymczasem ten drugi zdaje się,
niestety, wciąż pozostawać w tyle. I stąd też ów skądinąd zdumiewający
postęp, w którym trudno nie dostrzegać również tych rzeczywistych
znamion wielkości człowieka, jakie w swych twórczych zalążkach objawiły
się na kartach Księgi Rodzaju już w opisie…
… się tak popularna, wypierając inne media?
Liczni badacze niezależnie od siebie podkreślają, że popularność ta jest
konsekwencją: „prymitywnego instynktu leniwego odbiorcy” (N. Postman),
chęci pójścia „po linii najmniejszego oporu” (tak wybitny znawca mediów i...
whisky W. Russel-Neuman) z braku możliwości osobistego zaangażowania w
kulturę po wyczerpującej pracy (Armand Mattelart, Yves Stourdze).
Głównie…
…) lub być
świadectwem wierności i rzetelności. Nie jest wirtualny terroryzm, rozwijający
się na bazie Internetu lub działania zmierzające – na tej samej bazie - do jego
opanowania. Jest to jednak nowy, inny sposób przeżywania rzeczywistości.
Także społeczności wirtualne nie muszą być przeciwstawiane
8
Tenże, Utrata prywatności, w: Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, Warszawa 2007, s. s. 96. Coraz
łatwiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz