Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego wewspó_czesnym _wiecie - A. Bógda_ - Brzezi_ska, M.F. Gawrycki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego wewspó_czesnym _wiecie - A. Bógda_ - Brzezi_ska, M.F. Gawrycki - strona 1 Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego wewspó_czesnym _wiecie - A. Bógda_ - Brzezi_ska, M.F. Gawrycki - strona 2 Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego wewspó_czesnym _wiecie - A. Bógda_ - Brzezi_ska, M.F. Gawrycki - strona 3

Fragment notatki:


„Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie” - A. Bógdał - Brzezińska, M. F. Gawrycki, Warszawa 2003, rozdz.1 - Wyzwania i zagrożenia współczesnych procesów globalizacji w dobie społeczeństwa informacyjnego, s.14 - 42.
1. Globalizacja i jej wpływ na sytuację podmiotów stosunków międzynarodowych .
Globalizacja - kategoryzuje współczesną rzeczywistość analogicznie do pojęcia „Renesans” w XVI - wiecznej Europie i jej ówczesnych trendów rozwoju E..
Część badaczy kwestionuje jej istnienie twierdząc iż G. to próba nadawania nowych nazw zjawiskom neoliberalizmu , co dyskredytuje G. jako przedmiot poznania. Porównuje globalistykę - studia nad globalizacją do „ mniemanologii ” i „ wszystkoizmu ”.
Globalizacja - proces wielowymiarowy, rozwijający się kaskadowo.
Najczęstsze interpretacje badawcze globalizacji :
tendencja w polityce zagranicznej państw - globalizacja definiowana w kontekście rozwoju przestrzennego państwa (wymiar ewolucyjny), odzwierciedlanego w jego polityce zagranicznej - zjawisko polityki , kryterium geograficzne oddziaływania państwa
Globalizacja jako tendencja w rozwoju polityki państwa.
Wyodrębnienie - kierunków oddziaływań globalnych = przestrzenne wymiary globalizacji =
poziomy oddziaływań globalnych
paradygmat transnarodowy - wizja polityki światowej
Globalizacja jako tendencja rozwoju stosunków międzynarodowych, które osiągają poziom ogólnoświatowy (obejmują wszystkie regiony kuli ziemskiej) w wielu dziedzinach życia międzynarodowego
tendencja integracji światowej - zacieśnianie więzów między państwami - współzależności globalne (jedno z głównych zagadnień globalizacji)
analiza systemowa G. - zespół procesów oddziaływania i kontroli stosunków międzynarodowych w skali ogólnoświatowej
główne zjawisko leżące u podstaw stworzenia koncepcji konfliktów hegemonicznych zw. wojnami globalnymi
zjawisko gospodarcze o zasięgu ogólnoświatowym - w trakcie powstania jest globalna gospodarka, w której narodowe systemy gospodarcze , a co za tym idzie krajowe strategie zarządzania gospodarką, mają coraz mniejsze znaczenie
A. Giddens: „Globalizacja jest faktem, a nie tylko kontynuacją czy odwróceniem trendów z lat ubiegłych. O ile większość obrotów handlowych zachowuje regionalny charakter, o tyle w sferze rynków finansowych istnieje w pełni globalna gospodarka.”
Współczesne stosunki międzynarodowe - bardzo dynamiczny, ale chaotyczny i pełen anarchii rozwój.
Teoretycy nauki o stosunkach międzynarodowych mówią o

(…)

… dokonuje się w warunkach gwałtownego wzrostu przestępczości.
Przestępczość międzynarodowa
Współczesna przestępczość międzynarodowa do niedawna kojarzona była z nielegalną produkcją lub dystrybucją zakazanych towarów (narkotyki), czy produktów zmonopolizowanych przez państwo (broń, amunicja). Po zamachach terrorystycznych na WTC definiuje się ją znacznie szerzej, dołączając ją do zbrodni przeciwko ludzkości i terroryzmu międzynarodowego.
2. Tradycyjne rozumienie pojęcia wspólnota. Tożsamość i podmiotowość jednostki a aktywność nowych wspólnot.
Kategoria wspólnoty - w definicjach leksykalnych:
„Słownik języka polskiego” - wspólnota to: odznaczanie się wspólnymi cechami, […] to, co łączy; więź, spójnia, […] społeczność związana wspólnym pochodzeniem, życiem, wspólnymi interesami”
„Wielka Encyklopedia…
… globalizacyjnych prowadziło do rozprzestrzeniania się kryzysu demokracji na nie - zachodnie regiony.
„Kryzys demokracji wynika z tego, że jest (ona) za mało demokratyczna”(A. Giddens) Można zatem zaprzeczyć tezom F. Fukuyamy, który utożsamia demokrację liberalną z trwałą, najdoskonalszą, a w konsekwencji ostateczną formą ustroju, która zakończyła ewolucję systemów politycznych.
Państwo wysoko rozwinięte, walczące…

transformacji danych
kreacji „wirtualnej prawdy”
do wykorzystywania Internetu:
jako narzędzia protestu
do krzewienia idei
manifestacji poglądów
Dostęp do informacji niesie ze sobą świadomość przewagi, która rozpowszechnia się i pogłębiana jest przez procesy globalizacji.
P. Levy (badacz francuski o poglądach antyamerykańskich) twierdzi, że: Po upadku muru berlińskiego jedyne globalne imperium - imperium…
… ukierunkowanego na przetwarzanie informacji.(A. Łapa)
Społeczeństwo informacyjne - oznacza się umownie skrótem SI.
Początek SI W 1979 roku amerykańska Narodowa Akademia Nauk opublikowała raport, w którym głosiła początek nowego okresu w dziejach świata - ery informacyjnej.
1982 r. - opublikowano raport dla Klubu Rzymskiego, którego tematem były nowe możliwości i ich wpływ na organizację społeczeństw oraz skutki…
… interpersonalne obejmują przedstawicieli różnych kultur, są:
nieprzerwane
niekontrolowane
bardzo intensywne
jedna monokultura anglo - amerykańskiego stylu życia zamiast stref kulturowych (K. W. Grewlich)
Kultury ekspansywne mają możliwość szczególnie efektywnego oddziaływania i kształtowania bardzo subtelnego wpływu w peryferyjnych albo konkurencyjnych regionach świata.
Definiowanie cyberprzestrzeni:
Całość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz