Restrykcja - strona 25

Analiza matematyczna - materiały

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2919

} Restrykcja funkcji f : X →Y A⊂ X g : A→Y Funkcj g nazywamy restrykcj (zaw je li eniem) funkcji f do zbioru...

Szeregi czasowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1190

liniowych restrykcji można sprawdzić, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy β = 1. Wystarczy w opcji Test...

Handel zagraniczny - bilans płatniczy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2198

(stan wojenny, wysokie zadłużenie, załamanie eksportu) oraz zewnętrznej (sankcje i restrykcje handlowe...

Wojas projekt cz 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Paweł Chlipała
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 3038

handlowych oraz kwot, brak jest jakichkolwiek restrykcji na repatriację kapitału. pracownicy podmiotów...

Rynek pracy - Bezrobocie

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

RYNEK PRACY W PRZEKROJU HISTORYCZNYM 1. Rynek pracy w warunkach kapitalizmu XIX w. • Rynek pracy traktowany jest jak każdy inny rynek. Odbywa się na nim mechanizm dostosowawczy między popytem na pracę a podażą siły roboczej. Cena (płaca) jest wypadkową ścierania się tych procesów. Praca ma cha...

Financial vocabulary

 • mgr Ewa Truszewska
 • Język angielski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596

production Nations Protectionism Quotas - kontyngent, restrykcje w imporcie Tariffs - podatki importowe...